Grafické práce


Reklamná grafika je založená na komunikácii. Grafické práce vnášajú do reklamy atmosféru a štýl, spoločne s obsahom tak vytvárajú celok, kde je dbané na zrozumiteľnosť a jednoduchosť oznámenia. Príliš mnoho grafických prvkov môže reklamnú informáciu celkom zatieniť.

 

Dôkladné naštudovanie Vášho odboru vo spojení s našou znalosťou reklamných trendov zaistí efektnú a hlavne efektívnu komunikáciu.

 

Sme rýchli, kreatívni a našou snahou je porozumieť zákazníkom.

 

 

ukážka tvorby obalového materiálu.

 

 

 

 

 

 

 

ukážka tvorby kalendárov

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukážka tvorby tlače

 

 

ukážka tvorby logotypov

 

 

 

 

ukážka tvorby celopolepu