Zákaznická karta je určena stálým zákazníkům prodejny Papírnictví LUMA a opravňuje je využívat slevy a jiné výhody, které jsou určeny výhradně pro držitele Zákaznických karet. Vydání a používání Zákaznických karet je upraveno Všeobecnými podmínkami, které jsou uvedeny zároveň na www.luma-trading.cz. Společnost LUMA trading s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných podmínek.

 

 

STRUČNÁ PRAVIDLA


Zákaznickou kartu a její výhody získáte ihned vyplněním formuláře a jeho odevzdáním u pokladny. Výhody Zákaznické karty můžete využívat od následujícího nákupu.

 

SLEVA PŘI KAŽDÉM NÁKUPU

Předložením Zákaznické karty před nebo v průběhu placení u pokladny získá zákazník slevu ve výši 5% z hodnoty celkového nákupu. Sleva se nevztahuje na akční a již zlevněné zboží.

Při dosažení obratu ve výši 5.000,- Kč bude zákazníkovi od následujícího měsíce nastavena sleva ve výši 10%.

Při dosažení obratu ve výši 10.000,- Kč bude zákazníkovi od následujícího měsíce nastavena sleva ve výši 15%.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odevzdáním vyplněného a podepsaného formuláře dává zákazník souhlas ke zpracování svých osobních údajů. Převzetím těchto údajů se společnost LUMA trading s.r.o. zavazuje je chránit v souladu s platnou právní úpravou, která se vztahuje k ochraně osobních údajů, a použít je výhradně k evidenci a zpracování ve společnosti LUMA trading s.r.o. Souhlas ke zpracování osobních údajů dává zákazník na dobu neurčitou. Žádost o změnu osobních údajů můžete nahlásit e-mailem na obchod@luma-trading.cz.

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ ZÁKAZNICKÉ KARTY

Zákaznická karta (dále jen karta) je majetkem společnosti LUMA trading s.r.o. a je vydávána zákazníkům podle stanovených pravidel.

 

  1. Po nákupu zákazník vyplní a odevzdá registrační formulář, na základě kterého mu je u pokladny vydána karta. 
  2. Majitelem karty je společnost LUMA trading s.r.o., zákazník je držitelem karty.
  3. Držitel karty může kartu využívat v prodejně Papírnictví LUMA na dobu neurčitou.
  4. Karta je nepřenosná, při uplatnění slevy může být zákazník vyzván personálem prodejny k předložení průkazu totožnosti.
  5. Po předložení karty u pokladny v prodejně Papírnictví LUMA bude zákazníkovi uznána aktuální sleva.
  6. Jiné výhody: aktivní držitelé karet budou dostávat na uvedenou emailovou adresu reklamní letáky a akční nabídky. 
  7. V případě nahlášení ztráty karty je možné vydat náhradní kartu. Opětovné vydání karty je zpoplatněno. Poplatek zahrnuje manipulační náklady ve výši 30,- Kč. Náhradní kartu si můžete vyřídit osobně v sídle společnosti na adrese Za Mlýnem 2945/56, Přerov, případně telefonicky na čísle 581 200 469. Po kontrole osobních údajů Vám kartu vydají v Papírnictví LUMA. Budou-li údaje souhlasit s původně uvedenými údaji při registraci, bude na náhradní kartě nastavena již dosažená sleva. V opačném případě bude na náhradní kartu pohlíženo jako na kartu novou, tedy s možností čerpat slevu ve výši 5%. Původní karta bude ihned zablokována.
  8. Společnost LUMA trading s.r.o. si vyhrazuje právo měnit, doplňovat a rušit Všeobecné podmínky a tím i některé výhody poskytované na základě karty.
  9. K vydání karty neexistuje právní nárok a proto nemůže být její vydání vymáháno soudní nebo jinou cestou. Škody způsobené nevydáním karty nemohou být uplatňovány k získání náhrady.